Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


LIEN THONG SPTH, SPMN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH Tuyển sinh tin hoc Tuyển sinh đại học thư viện thiết bị trường học

Chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics phối hợp với trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội và trường Đại học Vinh liên tục tuyển sinh, mở các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập.

Xem tiếp »

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non - Quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

Xem tiếp »

Đại học Nội vụ Hà nội tuyển sinh, mở lớp bồi dưỡng chứng chỉ ngạch chuyên viên chính tại Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng

Nhằm tạo điều kiện và giảm bớt khó khăn cho người học, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội liên kết với trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics, liên tục tuyển sinh mở các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ đào tạo ngạch chuyên viên chính, lớp học tại Hải Phòng

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm