Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


LIEN THONG SPTH, SPMN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH Tuyển sinh tin hoc Tuyển sinh đại học thư viện thiết bị trường học

Chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở

TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

Trung tâm liên kết đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics phối hợp với trường Đại học Vinh liên tục tuyển sinh, mở các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập.

Xem tiếp »

Đại học Nội vụ Hà nội tuyển sinh, mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ kỹ năng nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo cấp xã, tại Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng

Nhằm tạo điều kiện và giảm bớt khó khăn cho người học, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội liên kết với trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics, liên tục tuyển sinh mở các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ đào tạo công chức cấp xã (phường), lớp học tại Hải Phòng

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm