Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


LIEN THONG SPTH, SPMN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH Tuyển sinh tin hoc Tuyển sinh đại học thư viện thiết bị trường học

Chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông

TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT

Trung tâm liên kết đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics phối hợp với trường Đại học Vinh liên tục tuyển sinh, mở các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập;

Xem tiếp »

Thông báo tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, liên tục tuyển sinh, mở lớp bồi dưỡng và cấp "Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục"

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm