Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh tin hoc Tuyển sinh đại học thư viện thiết bị trường học

Chứng chỉ Quản lý Giáo dục

Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội khai giảng lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục tại Hải Phòng

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics phối hợp với Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Quản lý Giáo dục tại Hải Phòng năm 2017 với thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp »

Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục tại Hải Phòng, năm 2018

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics phối hợp với Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội mở lớp bồi dưỡng cán bộ Quản lý Giáo dục tại Hải Phòng năm 2017

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm