Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


LIEN THONG SPTH, SPMN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH Tuyển sinh tin hoc Tuyển sinh đại học thư viện thiết bị trường học

CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội phối hợp với trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics tuyển sinh các lớp bồi dưỡng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Xem tiếp »

Mở lớp Bồi dưỡng và cấp "Chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thiết bị ở trường phổ thông"

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, liên tục tuyển sinh, mở lớp bồi dưỡng và cấp "Chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thiết bị ở trường phổ thông"

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm