Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


LIEN THONG SPTH, SPMN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH Tuyển sinh tin hoc Tuyển sinh đại học thư viện thiết bị trường học

Chứng chỉ Montessori

Thông báo tuyển sinh khóa bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori

Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội là trường trung cấp sư phạm (Công lập) trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trường phối hợp với trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics tuyển sinh các lớp bồi dưỡng chứng chỉ Montessori

Xem tiếp »

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ Quản lý kinh doanh nhà hàng

Trung tâm liên kết đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics liên tục tuyển sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng cấp chứng chỉ Quản lý kinh doanh nhà hàng. Thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm