Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


LIEN THONG SPTH, SPMN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH Tuyển sinh tin hoc Tuyển sinh đại học thư viện thiết bị trường học

Đại học Công nghệ & Quản lý Hữu Nghị

TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC TIẾNG ANH

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics tuyển sinh lớp văn bằng 2 Đại học tiếng Anh tại Hải Phòng và các địa phương lân cận với nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp »

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NĂM 2018 TẠI HẢI PHÒNG

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị phối hợp với trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 năm 2018 như sau

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm