Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


LIEN THONG SPTH, SPMN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH Tuyển sinh tin hoc Tuyển sinh đại học thư viện thiết bị trường học

Chứng chỉ Giáo dục Giá trị và Kỹ năng sống

Đến năm 2020 mỗi trường THPT bổ sung 9 giáo viên hướng nghiệp, dạy kỹ năng sống, tâm lý học đường

Theo tính toán của độc giả Nguyễn Hoàng Chương, cán bộ quản lý một trường THPT, đến năm 2020 mỗi trường THPT bổ sung 9 giáo viên hướng nghiệp, dạy kỹ năng sống, tâm lý học đường, thì cả nước cần thêm 24.900 giáo viên.

Xem tiếp »

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN thông báo về việc tổ chức mở lớp bồi dưỡng “Giáo dục giá trị và kỹ năng sống” tại Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics phối hợp với Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, liên tục mở các lớp bồi dưỡng "Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống" cho giáo viên và học sinh tại Hải Phòng

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm