Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh tin hoc Tuyển sinh đại học thư viện thiết bị trường học

Trang chủ

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Kính gửi: Ban giám hiệu các trường Đại học, cao đẳng, THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non công lập

- Căn cứ công văn số 3182/BNV-ĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Nội vụ về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cho Trường ĐHSP Hà Nội gồm: Giảng viên (hạng II, III), Giáo viên Trung học phổ thông (hạng I, II, III), giáo viên Trung học cơ sở (hạng I, II, III), giáo viên Tiểu học (hạng II, III, IV), giáo viên Mầm non (hạng II, III, IV).

- Căn cứ công văn số 2675/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập cho trường ĐHSP Hà Nội cho Giảng viên (hạng II, III), Giáo viên Trung học phổ thông (hạng I, II, III), giáo viên Trung học cơ sở (hạng I, II, III), giáo viên Tiểu học (hạng II, III, IV), giáo viên Mầm non (hạng II, III, IV).

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics liên kết với trường ĐHSP Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy các cơ sở giáo dục công lập:

1.     Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng II, III

2.     Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I, II, III

3.     Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I, II, III

4.     Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, III, IV

5.     Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, III, IV

* Đối tượng tuyển sinh: Giảng viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập/Giáo viên các cấp hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông hoặc mầm non công lập đã được bổ nhiệm và đang làm ở vị trí công tác phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên/giáo viên nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

* Hồ sơ tuyển sinh:   Theo mẫu của trường ĐHSP Hà Nội

* Chương trình bồi dưỡng:  240 tiết (theo các chương trình bồi dưỡng ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

* Thời gian học Các ngày cuối tuấn, thời gian hè hoặc học tập trung liên tục.

* Địa điểm tổ chức lớp học:

Địa điểm 1: Tại trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics (số 118 đường Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng)

Địa diểm 2: Tại cơ quan có thí sinh đăng ký dự thi nếu có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và số lượng người học.

* Kinh phí bồi dưỡng Theo quy định của đại học Sư phạm Hà Nội

* Chứng chỉ tốt nghiệp: Người học sau khi hoàn thành chương trình được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng đăng ký học.

Các chứng chỉ này là căn cứ để công nhận chuẩn giảng viên, giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức giảng dạy các cơ sở giáo dục công lập.  Chứng chỉ này không thể thiếu khi người giảng viên, giáo viên thi tuyển vào biên chế hoặc thi nâng hạng giảng viên, giáo viên.

 

* Thông tin liên hệ: Tập thể và cá nhân có nhu cầu xin liên hệ

Trung tâm liên kết đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Địa chỉ: Số 118 đường Cát Bi,  Quận Hải An,  TP. Hải Phòng.

Điện  thoại  liên  hệ:  02256.265.368  Hotline: 0912.241.605 (Thày Tửu)

 

Chúng tôi kính đề nghị Ban giám hiệu các trường giúp chúng tôi thông báo rộng rãi tới các cán bộ quản lý và giáo viên của Quý trường để đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ và đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

Trân trọng cảm ơn!

 

Bạn nên xem thêm