Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


LIEN THONG SPTH, SPMN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH Tuyển sinh tin hoc Tuyển sinh đại học thư viện thiết bị trường học

NVSP cho GV phổ thông

Tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông

Ngày 27 tháng 03 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định Số 1090/QĐ-BGDĐT về việc Tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông

Xem tiếp »

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1, bậc 2 dừng đào tạo từ ngày 28 tháng 3 năm 2013

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp. Chương trình này thay thế Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1, bậc 2

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm