Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


LIEN THONG SPTH, SPMN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH Tuyển sinh tin hoc Tuyển sinh đại học thư viện thiết bị trường học

Sư phạm tiểu học

TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHÍNH QUY HỆ VĂN BẰNG HAI NGÀNH MẦM NON VÀ TIỂU HỌC HỆ ĐÀO TẠO 15 THÁNG

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội phối hợp với trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics liên tục tuyển sinh các lớp Sư phạm Mầm non và Sư phạm Tiểu học hệ chính quy – Thông tin cụ thể như sau:

Xem tiếp »

TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHÍNH QUY NGÀNH MẦM NON VÀ TIỂU HỌC HỆ ĐÀO TẠO 2 NĂM

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội phối hợp với trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics liên tục tuyển sinh các lớp Trung cấp Sư phạm Mầm non và Trung cấp Sư phạm Tiểu học hệ chính quy – Thông tin cụ thể như sau:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm