Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


LIEN THONG SPTH, SPMN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH Tuyển sinh tin hoc Tuyển sinh đại học thư viện thiết bị trường học

Thư viện trường học

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ thư viện trường học tại Hải Phòng

Trung tâm liên kết đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics phối hợp với trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô liên tục tuyển sinh các lớp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trường học

Xem tiếp »

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ pha chế đồ uống

Trung tâm liên kết đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics liên tục tuyển sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng cấp chứng chỉ pha chế đồ uống. Thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm