Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh tin hoc Tuyển sinh đại học thư viện thiết bị trường học

Chứng chỉ tiếng Anh B1, B2 cho học viên cao học và B1, B2, C1 cho giáo viên tiếng anh

Tổ chức tuyển sinh, đào tạo, cấp chứng chỉ Tiếng Anh B1, B2 cho học viên cao học và B1, B2, C1 cho giáo viên tiếng Anh

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics phối hợp với đại học Hà Nội, đại học Thái nguyên, đại học Vinh,...liên tục tuyển sinh thi chứng chỉ cấp chứng chỉ Tiếng Anh B1, B2 cho học viên cao học và B1, B2, C1 cho giáo viên tiếng Anh

Xem tiếp »

Tổ chức tuyển sinh, đào tạo, cấp chứng chỉ Tiếng Anh B1, B2 cho học viên cao học và B1, B2, C1 cho giáo viên tiếng Anh

Trường Đại học Thái Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics tổ chức tuyển sinh, đào tạo, cấpTiếng Anh B1, B2 cho học viên cao học và B1, B2, C1 cho giáo viên tiếng Anh

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm