Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


LIEN THONG SPTH, SPMN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH Tuyển sinh tin hoc Tuyển sinh đại học thư viện thiết bị trường học

Chứng chỉ tin học A, B, C

Chính thức dừng cấp phôi chứng chỉ tin học A, B, C từ 15/12/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức dừng cấp phôi chứng chỉ tin học A, B, C từ ngày 15/12/2016 để chuyển qua cấp Chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng mới; đồng thời hướng dẫn:

Xem tiếp »

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ tiếng Anh và Tin học trình độ A, B, C

Trung tâm Liên kết đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học VTC và các Trung tâm trong cả nước tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học trình độ A, B, C

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm