Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


LIEN THONG SPTH, SPMN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH Tuyển sinh tin hoc Tuyển sinh đại học thư viện thiết bị trường học

Nội Dung Tin

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO CẤP, GIẢNG VIÊN CHÍNH, GIẢNG VIÊN

Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 28 tháng 11 năm 2014,  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập,  bao gồm: Đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học, trường cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giảng viên được quy định như sau:

Giảng viên cao cấp (hạng I) - Mã số: V.07.01.01

a) Có bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên cao cấp (hạng I);

d) Có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2)

đ) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Giảng viên chính (hạng II) - Mã số: V.07.01.02

a) Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính (hạng II);

d) Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1)

đ) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Giảng viên (hạng III) - Mã số: V.07.01.03

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;

c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2)

d) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

 

Trung tâm liên kết đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics liên kết với Đại học quốc gia Hà Nội, liên tục tuyển sinh mở lớp "Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp, giảng viên chính, giảng viên"

 

Địa điểm tổ chức lớp học: Tại trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics (số 118 đường Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng)

 

Học viên hoàn thành khóa đào tạo, kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp:

1) Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên cao cấp (hạng I)

2) Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính (hạng II)

3) Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên (hạng III)

 

Đồng thời Trung tâm liên kết đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics liên kết với Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định,... liên tục tuyển sinh các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ để chuẩn hóa nghề nghiệp cho giảng viên - gồm:

1) Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;

2) Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ ngoại ngữ bậc 2, 3, 4, 5, 6

d) Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao

 

Tập thể và cá nhân có nhu cầu xin liên hệ:

Trung tâm Liên kết Đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics (Phòng 105, nhà A)

Địa chỉ: Số 118 đường Cát Bi,  Quận Hải An,  TP. Hải Phòng.

Điện  thoại  liên  hệ:  0316.265.368  Hotline: 0912.241.605 (Thày Tửu)

 

Đã Xem: 1643

Keywords: tuyển sinh, chứng chỉ, bồi dưỡng, giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp, chuẩn giảng viên

Bạn nên xem thêm