Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


LIEN THONG SPTH, SPMN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH Tuyển sinh tin hoc Tuyển sinh đại học thư viện thiết bị trường học

Nội Dung Tin

Đại học Nội vụ Hà Nội tuyển sinh các lớp Đại học, Đại học liên thông, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học và Bồi dưỡng nghiệp vụ học tại Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics - thành phố Hải Phòng

Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập quy định:

1. Trường tiểu học:  Biên chế viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, văn phòng:

Công tác thư viện, thiết bị:  Trường hạng 1 được bố trí 2 biên chế; trường hạng 2, hạng 3 được bố trí 1 biên chế.

Công tác văn phòng (Văn thư, Thủ quỹ, Kế toán, Y tế trường học):

Trường hạng 1 được bố trí 3 biên chế : 01 Văn thư và Thủ quỹ, 01 Kế toán 01 Y tế trường học;

Trường hạng 2, hạng 3 được bố trí 2 biên chế:  01  Kế toán và Văn thư, 01 Y tế trường học và Thủ quỹ.

2. Trường Trung học cơ sở: Biên chế viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng:

Công tác thư viện: Mỗi trường được bố trí 01 biên chế;

Công tác thiết bị, thí nghiệm:  Trường hạng 1 được bố trí 02 biên chế; trường hạng 2, hạng 3 được bố trí  01 biên chế;

Công tác văn phòng (Văn thư, Thủ quỹ, Kế toán, Y tế trường học):

Mỗi trường được bố trí 03 biên chế : 01 Văn thư và Thủ quỹ, 01 Kế toán, 01 Y tế trường học; trường có từ 40 lớp trở lên được bố trí thêm 01 biên chế.

3. Trường trung học phổ thông: Biên chế viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng:

Công tác thư viện: Mỗi trường được bố trí 01 biên chế;

Công tác thiết bị, thí nghiệm: Trường hạng 1 được bố trí 02 biên chế, trường hạng 2, hạng 3 được bố trí  01 biên chế.

Công tác văn phòng (Văn thư, Thủ quỹ, Kế toán, Y tế trường học):

Mỗi trường được bố trí 03 biên chế : 01 Văn thư và Thủ quỹ, 01 Kế toán, 01 Y tế trường học; trường có từ 40 lớp trở lên được bố trí thêm 01 biên chế .

 

Nhằm đào tạo nguồn nhân lực chuẩn hóa đội ngũ viên chức làm công tác văn phòng ở trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics liên kết với Đại học Nội vụ Hà Nội liên tục tuyển sinh:

- Các lớp Cao đẳng: Quản lý nhà nước, Quản trị văn phòng, Lưu trữ học, Văn thư - Lưu trữ, ...

- Các lớp đại học: Quản lý nhà nước, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Khoa học thư viện, Lưu trữ học, Luật, ...

- Các lớp đại học liên thông: Quản lý nhà nước, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Khoa học thư viện, Lưu trữ học, Luật, Quản lý văn hóa,...

Cá nhân và tổ chức có nhu cầu tham dự khóa học tổ chức tại Hải Phòng xin liên hệ:

Trung tâm Liên kết Đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Địa chỉ: Số 118 đường Cát Bi,  Quận Hải An,  TP. Hải Phòng.

Điện  thoại  liên  hệ:  0316.265.368  Hotline: 0912.241.605 (Thày Tửu)

 

Phương thức nộp hồ sơ:

Học viên cho tất cả giấy tờ vào 01 túi hồ sơ và nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại: Trung tâm liên kết đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics, Số 118 đường Cát Bi,  Quận Hải An,  TP. Hải Phòng

 

Mẫu phiếu đăng ký dự thi, dự học tải tại các mục dưới đây:

1) Phiếu đăng ký dự thi đại học VLVH (tải tại đây)

2) Phiếu đăng ký dự thi đại học liên thông, cao đẳng liên thông (tải tại đây)

3) Phiếu đăng ký lớp BD nghiệp vụ QLNN ngạch Chuyên viên (tải tại đây

4) Phiếu đăng ký lớp BD nghiệp vụ QLNN ngạch Chuyên viên  chính (tải tại đây

5) Mẫu đơn xin học (tải tại đây)

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics tuyển sinh mở các lớp đào tạo Đại học, Đại học liên thông, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, lớp bồi dưỡng, Đại học Nội vụ Hà Nội, Đại học, Quản trị văn phòng, Khoa học thư viện, Luật, Quản lý nhà nước, Quản lý văn hóa,  cao đẳng, Quản trị văn phòng, Khoa học thư viện, Quản lý văn hóa, Thư ký văn phòng, Văn thư lưu trữ, Trung cấp Văn thư lưu trữ, Trung cấp Hành chính văn phòng, Trung cấp Thư ký văn phòng, Trung cấp Văn thư lưu trữ, Đại học liên thông Quản trị văn phòng, Đại học liên thông Khoa học thư viện, Đại học liên thông Quản lý văn hóa, Quản lý nhà nước, Đại học liên thông, Bồi dưỡng Quản lý nhà nước, Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo cấp phòng, Bồi dưỡng công chức cấp xã, Tuyển sinh, Đại học Nội vụ, Tại Hải Phòng, Trung tâm liên kết đào tạo, cao đẳng công nghệ Viettronics

Đã Xem: 2198

Keywords: Quản trị văn phòng, Khoa học thư viện, Luật, Quản lý nhà nước, Quản lý văn hóa, Quản lý văn hóa, Thư ký văn phòng, Văn thư lưu trữ, trung câp, cao đẳng, đại học, tuyển sinh, viettronics, liên kết đào tạo, Hải Phòng

Bạn nên xem thêm