Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh tin hoc Tuyển sinh đại học thư viện thiết bị trường học

Nội Dung Tin

Trường Đại học Khoa học tuyển sinh lớp Đại học Thư viện, chuyên ngành Thư viện - Thiết bị trường học, hệ liên thông từ Cao đẳng, Trung cấp lên Đại học, lớp học tại Hải Phòng

Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập quy định:

1. Trường tiểu học:  Biên chế viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, văn phòng:

Công tác thư viện, thiết bị:  Trường hạng 1 được bố trí 2 biên chế; trường hạng 2, hạng 3 được bố trí 1 biên chế.

Công tác văn phòng (Văn thư, Thủ quỹ, Kế toán, Y tế trường học):

Trường hạng 1 được bố trí 3 biên chế : 01 Văn thư và Thủ quỹ, 01 Kế toán 01 Y tế trường học;

Trường hạng 2, hạng 3 được bố trí 2 biên chế:  01  Kế toán và Văn thư, 01 Y tế trường học và Thủ quỹ.

2. Trường Trung học cơ sở: Biên chế viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng:

Công tác thư viện: Mỗi trường được bố trí 01 biên chế;

Công tác thiết bị, thí nghiệm:  Trường hạng 1 được bố trí 02 biên chế; trường hạng 2, hạng 3 được bố trí  01 biên chế;

Công tác văn phòng (Văn thư, Thủ quỹ, Kế toán, Y tế trường học):

Mỗi trường được bố trí 03 biên chế : 01 Văn thư và Thủ quỹ, 01 Kế toán, 01 Y tế trường học; trường có từ 40 lớp trở lên được bố trí thêm 01 biên chế.

3. Trường trung học phổ thông: Biên chế viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng:

Công tác thư viện: Mỗi trường được bố trí 01 biên chế;

Công tác thiết bị, thí nghiệm: Trường hạng 1 được bố trí 02 biên chế, trường hạng 2, hạng 3 được bố trí  01 biên chế.

Công tác văn phòng (Văn thư, Thủ quỹ, Kế toán, Y tế trường học):

Mỗi trường được bố trí 03 biên chế : 01 Văn thư và Thủ quỹ, 01 Kế toán, 01 Y tế trường học; trường có từ 40 lớp trở lên được bố trí thêm 01 biên chế .

 

Nhằm đào tạo nguồn nhân lực chuẩn hóa đội ngũ viên chức làm công tác thiết bị ở trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics liên tục tuyển sinh lớp Đại học chuyên ngành Thư viện - Thiết bị trường học (hệ liên thông). Thông tin chi tiết như sau:

MẪU BẰNG TỐT NGHIỆP

MẪU BẢNG ĐIỂM

 

Cá nhân có nhu cầu tham dự khóa học xin liên hệ:

Trung tâm liên kết đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Địa chỉ: Số 118 đường Cát Bi,  Quận Hải An,  TP. Hải Phòng.

Điện  thoại  liên  hệ:  02256.265.368  Hotline: 0912.241.605 (Thày Tửu)

 

Phương thức nộp hồ sơ:

Học viên cho tất cả giấy tờ vào 01 túi hồ sơ và nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại: Trung tâm Liên kết đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics, Số 118 đường Cát Bi,  Quận Hải An,  TP. Hải Phòng

 

Mẫu phiếu tuyển sinh: (tải tại đây)

 

 

Thông tin, thư viện, thiết bị trường học, thông tin-thư viện, khoa học thư viện, chuyên ngành thư viện - thiết bị trường học, đại học thư viện, cao đẳng thư viện, đại học thư viện, hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học, hệ liên thông trung cấp lên đại học, học đại học thư viện ở đâu, tuyển sinh đại học thư viện tại Hải Phòng, tuyển sinh đại học thư viện - thiết bị trường học hệ liên thông từ cao đẳng,  tuyển sinh đại học thư viện - thiết bị trường học hệ liên thông từ trung cấp. Mở lớp đại học thư viện - thiết bị trường học hệ liên thông từ cao đẳng tại trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics, Mở lớp đại học thư viện - thiết bị trường học hệ liên thông từ cao đẳng tại trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics, Trung tâm liên kết đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics tuyển sinh đại học thư viện - Thiết bị trường học. Mở lớp đại học thư viện - Thiết bị trường học. tại Hải Phòng, đại học thư viện, đại học thiết bị trường học, chuyên ngành thư viện - thiết bị trường học, Học liên thông thư viện thiết bị trường học tại Hải Phòng, Học liên thông thư viện thiết bị trường học tại Hải Phòng, Học liên thông thư viện thiết bị trường học tại Hải Phòng, Học liên thông thư viện thiết bị trường học tại Hải Phòng, Học liên thông thư viện thiết bị trường học tại Hải Phòng, Học liên thông thư viện thiết bị trường học tại Hải Phòng

Đã Xem: 6977

Keywords: Đại học Thư viện, chuyên ngành Thư viện - Thiết bị trường học, hệ liên thông, Cao đẳng lên Đại học, lớp học, Hải Phòng, Trung tâm liên kết đào tạo, Cao đẳng Công nghệ Viettronics, thư viện, thiết bị trường học

Bạn nên xem thêm