Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh tin hoc Tuyển sinh đại học thư viện thiết bị trường học

Nội Dung Tin

LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC (ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN) CHUẨN THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics phối hợp với trường đại học Thái Nguyên, đại học Hòa Bình, đại học Công nghệ và Quản trị Hữu Nghị tổ chức tuyển sinh, ôn thi và tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản tại Hải Phòng

 

 

MẪU CHỨNG CHỈ

 

 

Tập thể và cá nhân có nhu cầu xin liên hệ:

Phòng Tuyển sinh -Trường cao đẳng Viettronics

Trụ sở chính: Số 118 Cát Bi,  Q. Hải An,  TP. Hải Phòng.

Điện  thoại  liên  hệ: Văn phòng: 02256.265.368,  0912.241.605 (Thày Tửu)

Website: cec.viettronics.edu.vn

 

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

 

 

Tuyển sinh, chứng chỉ, ứng dụng công nghệ thông tin, lịch thi chứng chỉ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin, thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao, công chức, viên chức, chứng chỉ tin học cho công chức, chứng chỉ tin học cho viên chức, chứng chỉ tin học cho bác sỹ, chứng chỉ tin học cho sinh viên, chứng chỉ tin học, chứng chỉ tin học tại Hải Phòng, thi chứng chỉ tin học, chung chi tin hoc, chung chi ung dung cong nghe thong tin, lich thi tin hoc, lịch thi chung chi ung dung CNTT, vien chuc, cong chuc, hai phong, tuyen sinh, lịch thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, Thông báo lịch thi chứng chỉ tin học theo thông tư 03, lịch thi chứng chỉ ứng dụng CNTT theo thông tư 03, lịch thi chứng chỉ tin học theo thông tư 03 năm 2018.

 

Đã Xem: 957

Keywords: Lịch thi, chứng chỉ, tin học, theo thông tư 03, ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, Hải Phòng, cho giáo viên, cho bác sỹ, cho công chức, cho viên chức, chứng chỉ tin học thi viên chức, chứng chỉ tin học thi công chức

Bạn nên xem thêm