Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


LIEN THONG SPTH, SPMN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH Tuyển sinh tin hoc Tuyển sinh đại học thư viện thiết bị trường học

Nội Dung Tin

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN thông báo về việc tổ chức mở lớp bồi dưỡng “Giáo dục giá trị và kỹ năng sống” tại Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

GHI CHÚ: HỌC PHÍ 2.500.000 VNĐ / HỌC VIÊN / KHÓA HỌC, TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS THU 500.000 VNĐ / HỌC VIÊN / KHÓA HỌC (CHI PHÍ HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI ĐƠN VỊ LIÊN KẾT). TỔNG THU; 3.000.000 ĐỒNG / HỌC VIÊN / KHÓA HỌC (NGOÀI RA KHÔNG CÓ KHOẢN THU NÀO KHÁC)

Tải mẫu đơn xin học tại đây

 

Thí sinh có nhu cầu học chứng chỉ "Giáo dục giá trị và kỹ năng sống" để trở thành giáo viên giảng dạy "Giáo dục giá trị và kỹ năng sống" tại các trường THPT, THCS, Tiểu học, Màm non, các Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm, các Trung tâm đào tạo kỹ năng sống,... hãy liên hệ với chúng tôi:

Trung tâm Liên kết Đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Địa chỉ: Số 118 đường Cát Bi,  Quận Hải An,  TP. Hải Phòng.

Điện  thoại  liên  hệ:  0316.265.368  Hotline: 0912.241.605 (Thày Tửu)

Mục tiêu của giáo dục phổ thông được xác định theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, với việc chuyển từ dạy học tiếp cận kiến thức sang phát triển năng lực và phẩm chất người học thì trường phổ thông cần nhiều loại hình giáo viên:  Giáo viên làm công tác Tư vấn tâm lý học đường, Giáo viên làm công tác Hướng nghiệp, Giáo viên giảng dạy Kỹ năng sống)

 

HÌNH ẢNH LỄ BẾ GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VÀ KỸ NĂNG SỐNG

 

MẪU CHỨNG CHỈ

Đã Xem: 5745

Keywords: tuyển sinh, giáo dục giá trị và kỹ năng sống, kỹ năng sống, mở lớp, học kỹ năng sống ở đâu, cao đẳng công nghệ viettronics, kỹ năng, hải phòng, đào tạo kỹ năng sống, chứng chỉ kỹ năng sống, đào tạo giáo viên kỹ năng sống

Bạn nên xem thêm