Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


LIEN THONG SPTH, SPMN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH Tuyển sinh tin hoc Tuyển sinh đại học thư viện thiết bị trường học

Trung cấp lên Đại học

Tuyển sinh đại học đào tạo liên thông, văn bằng 2 ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học đợt I năm 2018

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh đào tạo hệ văn bằng hai, liên thông đại học ngành Đại học Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học tại khu vực Hải Phòng và các tỉnh lân cận như sau:

Xem tiếp »

Thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học chính quy ngành Kế toán và Luật

Trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tuyển sinh các lớp đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học, ngành kế toán và Luật, hệ chính quy năm 2017

Xem tiếp »

Trường Đại học Khoa học tuyển sinh lớp Đại học Thư viện, chuyên ngành Thư viện - Thiết bị trường học, hệ liên thông từ Trung cấp lên Đại học, lớp học tại Hải Phòng

Nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, giảm bớt khó khăn cho người học, trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics liên tục tuyển sinh lớp Đại học chuyên ngành Thư viện - Thiết bị trường học

Xem tiếp »

Trường đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tuyển sinh đại học hệ liên thông, năm 2016, Tại Hải Phòng

Trường đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – Đại học Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics tuyển sinh đại học hệ liên thông, năm 2016, Tại Hải Phòng

Xem tiếp »

Trường đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm, vừa học năm 2018 - tại Hải Phòng

Trường đại học Kinh tế quốc dân phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics tuyển sinh đại học hình thức vừa làm, vừa học năm 2018

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm