Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


LIEN THONG SPTH, SPMN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH Tuyển sinh tin hoc Tuyển sinh đại học thư viện thiết bị trường học

Tuyển sinh Cao đẳng

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP NĂM 2018

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics là Trường Công lập. Trường thực hiện phương thức đào tạo gắn kết với Doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho sinh viên. Năm 2018, Trường tuyển sinh đa ngành nghề. Thông tin chi tiết:

Xem tiếp »

Trượt tốt nghiệp THPT, không đủ điểm thi vào lớp 10 THPT, học dang dở THPT mà không có điều kiện học tiếp bạn sẽ làm gì?

Với nhiều học sinh trượt tốt nghiệp THPT, không đủ điểm thi vào lớp 10 THPT, học dang dở THPT mà không có điều kiện học tiếp hãy vào học Trung cấp tại Cao đẳng Viettronics

Xem tiếp »

Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp năm 2018 của trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics là Trường Công lập. Trường thực hiện phương thức đào tạo gắn kết với Doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho sinh viên. Năm 2018 trường tuyển sinh các nghề

Xem tiếp »

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2018 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics thông báo tuyển sinh Cao đẳng Chính quy, Trung cấp chính quy năm 2018 với thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp »

Thông báo tuyển sinh 2017 của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics là trường Công lập. Trường thông báo tuyển sinh Cao đẳng Chính quy 2017, cụ thể như sau:

Xem tiếp »

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics thông báo tuyển sinh Cao đẳng Chính quy 2016, cụ thể như sau:

Đồng thời với nhiệm vụ tuyển sinh các lớp liên kết đào tạo, Trung tâm LKĐT còn được Hiệu trưởng nhà trường giao nhiệm vụ tuyển sinh các lớp Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp, Trung cấp nghề - Thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm