Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


LIEN THONG SPTH, SPMN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH Tuyển sinh tin hoc Tuyển sinh đại học thư viện thiết bị trường học

Tuyển sinh Trung cấp

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2018 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics thông báo tuyển sinh Cao đẳng Chính quy, Trung cấp chính quy năm 2018 với thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp »

TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP NĂM 2018 (MIỄN HỌC PHÍ 100%) TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS

Học sinh được miễn học phí 100% trong suốt quá trình học tập, tốt nghiệp được nhà trường giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn như Samsung, LG,... có thể đi làm ngay hoặc có thể học liên thông lên Đại học

Xem tiếp »

Thông báo tuyển sinh 2017 của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics thông báo tuyển sinh Cao đẳng Chính quy, Trung cấp chính quy năm 2017, cụ thể như sau:

Xem tiếp »

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics thông báo tuyển sinh Cao đẳng Chính quy 2016, cụ thể như sau:

Đồng thời với nhiệm vụ tuyển sinh các lớp liên kết đào tạo, Trung tâm LKĐT còn được Hiệu trưởng nhà trường giao nhiệm vụ tuyển sinh các lớp Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp, Trung cấp nghề - Thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm