Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


LIEN THONG SPTH, SPMN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH Tuyển sinh tin hoc Tuyển sinh đại học thư viện thiết bị trường học

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC (ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN) CHUẨN THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics liên kết với trường đại học Thái Nguyên, đại học Hòa Bình, đại học Công nghệ và Quản trị Hữu Nghị tổ chức tuyển sinh, ôn thi và tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Xem tiếp »

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics liên kết với trường đại học Thái Nguyên, đại học Hòa Bình, đại học Công nghệ và Quản trị Hữu Nghị tổ chức tuyển sinh, ôn thi và tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Xem tiếp »

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH)

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics liên kết với các đơn vị được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng CNTT, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng CNTT

Xem tiếp »

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ Thông tin cơ bản

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics phối với Trường Đại học Hòa Bình Hà Nội, đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị liên tục tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm